Manchester United – Sự khởi đầu khiêm tốn của đội bóng đá nổi tiếng thế giới

Khi thiết lập thời gian làm việc theo thói quen, hãy cố gắng chuẩn bị cho khoảng mười ba hoặc hai trò chơi điện tử. Xin lưu ý rằng điều này đang bỏ qua vòng playoffs của bạn, thường sẽ kéo dài thêm khoảng 3 tuần nữa. Nguyên tắc chung cơ bản là thời gian của bạn không được kéo dài hơn thời kỳ NFL bình thường.

Bản nháp của bạn có thể phụ thuộc vào loại tổ chức bạn đã thành nguyên quang hai lập. Một số tổ chức chỉ tổ chức một bản nháp đầu tiên khi mới thành lập tổ chức và cả sau đó cho những người mới sau đó. Không có vấn đề gì, khi lần đầu tiên thành lập tổ chức của bạn, bạn chắc chắn sẽ yêu cầu có một bản nháp để chọn người chơi.

Chắc chắn sẽ có yêu cầu bao gồm các nhóm để chuẩn bị một tổ chức. Số lượng nhóm bạn có trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ tùy thuộc vào bạn và cũng như những gì được cung cấp trong khu vực của bạn; Tuy nhiên, hãy chắc chắn cung cấp một số ý tưởng vững chắc cho số lượng nhóm trong tổ chức của bạn vì thực tế là nó có thể cực kỳ cần thiết. Cũng như một vài nhóm trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ giảm thiểu mức độ đối thủ cạnh tranh trong khi nhiều nhóm chắc chắn sẽ gây khó khăn cho mỗi chủ sở hữu trong việc tìm ra đủ những game thủ xuất sắc. Số lượng phòng ban có thể phụ thuộc vào số lượng nhóm trong tổ chức của bạn. Một số tổ chức chỉ tổ chức một bản thảo sơ bộ khi ban đầu thành lập tổ chức và cả sau đó cho những người mới làm quen sau đó.

Mặc dù có nhiều nhóm bạn chọn, nhưng những nhóm đó chắc chắn sẽ yêu cầu được chia thành các phòng ban. Sự đa dạng của các phòng ban có thể phụ thuộc vào sự đa dạng của các nhóm trong tổ chức của bạn. Nhiều người; tuy nhiên, hãy xác định vị trí 3 bộ phận chức năng phạt.

Số lượng nhóm bạn có trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ tùy thuộc vào bạn cũng như những gì được cung cấp trong khu vực của bạn; tuy nhiên, hãy chắc chắn cung cấp một số ý tưởng vững chắc cho số lượng nhóm trong tổ chức của bạn vì nó có thể rất cần thiết. Ngoài ra, một vài nhóm trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ giảm thiểu mức độ đối thủ cạnh tranh trong khi nhiều nhóm chắc chắn sẽ khiến mỗi chủ sở hữu khó có thể tìm ra đủ những game thủ giỏi.

Đa số các cá nhân; Tuy nhiên, hãy chọn đăng ký với một tổ chức bình thường nhỏ chỉ để trải nghiệm trò chơi điện tử thú vị. Các tổ chức như vậy thường xuyên được sắp xếp với các cộng sự, bạn bè tốt hoặc các thành viên trong gia đình. Nếu bạn đang chuẩn bị cho tổ chức đầu tiên của mình, điều quan trọng cần lưu ý là thực tế không có cách nào tốt nhất hoặc không chính xác để làm điều đó do thực tế rằng điểm quan trọng nhất là phải có sự thú vị.

Bạn chắc chắn cũng sẽ yêu cầu đưa ra quyết định khi có một ủy viên. Toàn bộ ý tưởng cũng nên được đặt ngay trong sự lựa chọn của ủy viên của bạn, vì chức năng này rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức của bạn. Anh ta hoặc cô ta chắc chắn sẽ phải trả giá bằng những điểm như bản nháp, xây dựng trò chơi điện tử, thành lập tổ chức, v.v.