Wisconsin Badgers – Niềm tự hào của Wisconsin – Đội bóng đá Wisconsin Badgers

Rất nhiều cá nhân; tuy nhiên, hãy quyết định đăng ký với một tổ chức bình thường nhỏ chỉ để trải nghiệm trò chơi điện tử thú vị. Các tổ chức như vậy thường được sắp xếp với đồng nghiệp, những người thân yêu hoặc bạn bè. Nếu bạn đang chuẩn bị cho tổ chức đầu tiên của mình, điều quan trọng cần lưu ý là không có phương pháp nào thực sự thích hợp hoặc không chính xác để thực hiện vì điểm quan trọng nhất là phải có sự thú vị.

Chắc chắn sẽ có yêu cầu bao gồm các nhóm để thành lập một tổ chức. Số lượng nhóm bạn có trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ tùy thuộc vào bạn và cũng như những gì được cung cấp trong khu vực của bạn; Tuy nhiên, hãy chắc chắn đưa ra một số ý tưởng vững chắc cho số lượng nhóm trong tổ chức của bạn vì nó có thể rất quan trọng. Cũng như một vài nhóm trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ giảm thiểu mức độ đối thủ cạnh tranh trong khi nhiều nhóm chắc chắn sẽ khiến mỗi chủ sở hữu khó có thể tìm ra đủ những game thủ tuyệt vời. Số lượng phòng ban có thể phụ thuộc vào số lượng nhóm trong tổ chức của bạn. Một số tổ chức chỉ tổ chức một bản nháp đầu tiên khi mới thành lập tổ chức cũng như sau đó cho những người mới sau đó.

Số lượng nhóm bạn có trong tổ chức của mình chắc chắn nguyên quang hai sẽ tùy thuộc vào bạn và cả những gì sẵn có trong khu vực của bạn; Tuy nhiên, hãy chắc chắn đưa ra một số ý tưởng vững chắc cho số lượng nhóm trong tổ chức của bạn vì thực tế là nó có thể đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, một vài nhóm trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ hạ thấp mức độ của các đối thủ cạnh tranh trong khi nhiều nhóm chắc chắn sẽ khiến mỗi chủ sở hữu khó có thể tìm ra đủ những game thủ giỏi.

Khi thiết lập chu kỳ kinh nguyệt bình thường, hãy cố gắng chuẩn bị cho khoảng 13 hoặc hai trò chơi điện tử. Hãy nhớ rằng điều này đang bỏ qua các trận playoffs của bạn, thường sẽ kéo dài thêm một hoặc ba tuần nữa. Nguyên tắc cơ bản là thời gian của bạn không kéo dài hơn thời gian NFL bình thường.

Bạn chắc chắn cũng sẽ yêu cầu đưa ra quyết định khi có một ủy viên. Toàn bộ ý tưởng cũng phải được đặt vào tùy chọn của ủy viên của bạn, vì nhiệm vụ này rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức của bạn. Anh ta hoặc cô ta chắc chắn sẽ phải trả giá bằng những điểm như bản nháp, xây dựng trò chơi điện tử, thành lập tổ chức, v.v.

Bản nháp của bạn có thể phụ thuộc vào loại tổ chức bạn đã thành lập. Một số tổ chức chỉ tổ chức một bản thảo sơ bộ khi ban đầu thành lập tổ chức và cả sau đó cho những người mới làm quen sau đó. Không có vấn đề gì, khi lần đầu tiên thành lập tổ chức của bạn, bạn chắc chắn sẽ yêu cầu có một bản phác thảo để chọn game thủ.

Bất kể bạn chọn nhiều nhóm nào, những nhóm đó chắc chắn sẽ yêu cầu được tách thành các phòng ban. Sự đa dạng của các phòng ban có thể phụ thuộc vào nhiều nhóm khác nhau trong tổ chức của bạn. Nhiều cá nhân; tuy nhiên, hãy xác định vị trí 3 bộ phận chức năng phạt.